Op Social-Media

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet in. Dit geeft ons als school meer verantwoordelijkheden waar wij uiteraard zorgvuldig mee om moeten gaan. 

In de Wet bescherming persoonsgegevens staat dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders/verzorgers geen foto's online geplaatst mogen worden. Daarom vragen wij altijd toestemming voor het plaatsen van foto's van kind(eren) op onze website, Klasbord en Facebookpagina. Deze toestemmingsbrief dient jaarlijks uitgegeven en ingevuld te worden. Er zullen dus géén foto's geplaatst worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouder(s).

Mocht u toch onvolkomenheden zien, verzoeken wij u dit bij ons te melden.